Algemene voorwaarden

Contractpartner

Op grond van deze Algemene Voorwaarden (AV), de klant en greenco GmbH (beperkte aansprakelijkheid), vertegenwoordigd door Jakob Kasprowiak & Marc Schlömann (adres: Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth; handelsregister: Bayreuth; handelsregisternummer: HRB6315; omzetbelasting identificatienummer: DE305072659), hierna te noemen de aanbieder, komt het contract tot stand.

contract

Dit contract regelt de verkoop van nieuwe goederen uit de onlinehandel met allerlei soorten goederen, met name thee- en theeaccessoires, via de online winkel van de aanbieder. Voor de details van het betreffende aanbod wordt verwezen naar de productbeschrijving op de aanbiedingspagina.

conclusie

Het contract komt alleen tot stand bij elektronische zakelijke transacties via het winkelsysteem. De gepresenteerde aanbiedingen vormen een niet-bindende uitnodiging om een ​​aanbieding in te dienen via de bestelling van de klant, die de aanbieder vervolgens kan accepteren.

Het bestelproces voor het sluiten van het contract omvat de volgende stappen in het winkelsysteem:

 1. Selectie van het aanbod in de gewenste specificatie (maat, kleur, aantal)
 2. Het aanbod in de winkelwagen plaatsen
 3. Accepteer de algemene voorwaarden (vinkje)
 4. Druk op de knop 'Afrekenen'
 5. Voer het factuur- en afleveradres in
 6. Selectie van de verzendmethode
 7. Selectie van de betalingsmethode
 8. Klik op de knop 'bestelling met betalingsverplichting'
 9. Bevestigingsmail dat de bestelling is ontvangen

Het contract komt tot stand wanneer de orderbevestiging wordt verzonden.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat deze volledig zijn betaald.

Reserveringen

De aanbieder behoudt zich het recht voor om de beloofde service niet te verlenen in het geval dat de beloofde service niet beschikbaar is.

Prijzen, verzendkosten, retourkosten

Alle prijzen zijn definitieve prijzen en inclusief wettelijke omzetbelasting. Naast de definitieve prijzen zijn er afhankelijk van de verzendmethode extra kosten die worden weergegeven voordat de bestelling wordt verzonden. Bij bestellingen vanaf € 29,95 worden in Duitsland en Oostenrijk geen verzendkosten in rekening gebracht. Anders worden er verzendkosten van € 3,50 binnen Duitsland en € 4,90 voor Oostenrijk in rekening gebracht. Voor alle andere landen bedragen de vaste verzendkosten altijd € 9,90.

Indien er sprake is van een herroepingsrecht en indien hiervan gebruik wordt gemaakt, draagt ​​de klant de kosten van het retourneren. De verzending wordt gedaan door DHL. We verzenden momenteel alleen binnen de EU.

betalingsvoorwaarden

De klant heeft alleen de volgende betalingsmogelijkheden: PayPal, creditcard (Visa & Master Card), Klarna SOFORT-overboeking, Klarna-aankoop op rekening, betaling met Amazon, vooruitbetaling, Google Pay, Apple Pay. Andere betalingsmethoden worden niet aangeboden en zullen worden geweigerd.
Het factuurbedrag wordt door de aanbieder geïnd via automatische incasso op basis van de machtiging tot automatische incasso door de klant van zijn opgegeven rekening. Bij gebruik van een escrow-dienst / betaaldienstverlener kunnen de aanbieder en de klant de betaling onderling afhandelen. De trustee / betalingsdienstaanbieder stuurt de betaling van de klant door naar de aanbieder. Meer informatie is beschikbaar op de website van de respectieve trustee-service / betalingsdienstaanbieder. Bij betaling met creditcard moet de klant de kaarthouder zijn. De creditcard wordt belast nadat de bestelling is geplaatst. Betaling is verschuldigd vanaf de factuurdatum zonder aftrek. Bij vooruitbetaling dient het factuurbedrag binnen 3 werkdagen te zijn overgemaakt. De facturering gebeurt elektronisch via e-mail.

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan.

 • Factuur: De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de verzending van de goederen / het ticket / of, in het geval van andere diensten, de verlening van de dienst. U kunt de factureringsvoorwaarden vinden hier.
 • Meteen: uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

Het gebruik van de betalingsmethoden factuur, huurkoop en automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit opzicht sturen we uw gegevens door naar Klarna als onderdeel van de initiatie van de aankoop en de uitvoering van het koopcontract met het oog op adres- en kredietcontrole. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan ​​op basis van de resultaten van de kredietcontrole. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna zijn te vinden hier, U kunt algemene informatie over Klarna krijgen hier, Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's voorschriften voor gegevensbescherming behandeld.

levering

De goederen worden onmiddellijk na ontvangst van de bestelling verzonden.
De verzending vindt gemiddeld uiterlijk na 1 dag plaats. De ondernemer verbindt zich tot levering op de 5e dag na ontvangst van de bestelling. De standaard levertijd is 3 dagen, tenzij anders vermeld in de artikelomschrijving. De aanbieder verstuurt de bestelling vanuit zijn eigen magazijn zodra de gehele bestelling daar op voorraad is.
Indien de aanbieder niet verantwoordelijk is voor een blijvende belemmering van de levering, in het bijzonder overmacht of niet-levering door zijn eigen leverancier, hoewel tijdig een overeenkomstige afdekkingstransactie werd afgesloten, heeft de aanbieder het recht om zich terug te trekken uit een contract met de klant. . De klant wordt onmiddellijk geïnformeerd en alle ontvangen diensten, met name betalingen, worden terugbetaald.

garantie

Consumenten hebben een wettelijk recht op aansprakelijkheid voor gebreken in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) voor de aangeboden diensten.

Herroepingsrecht en klantenservice

Annulering

herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.


De intrekkingsperiode is veertien dagen vanaf de dag

 • In het geval van een koopovereenkomst: waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.
 • In het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die de consument heeft besteld als onderdeel van een enkele bestelling en die afzonderlijk worden geleverd: waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen .
 • Bij een overeenkomst tot levering van goederen in meerdere deelzendingen of stuks: waarbij u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste stuk in bezit heeft of heeft genomen.
 • Bij een overeenkomst voor het geregeld afleveren van goederen gedurende een bepaalde periode: waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Komen er meerdere alternatieven samen, dan is het laatste tijdstip doorslaggevend.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (greenco UG, Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt het formulier vinden hier.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben wij u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering. ), die onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, moeten worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract, terugsturen of overhandigen aan greenco UG, Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

Einde van herroeping

Haftungsausschluss

Aanspraken op schadevergoeding door de klant zijn uitgesloten, tenzij anders vermeld om de volgende redenen. Dit geldt ook voor de vertegenwoordigers van de aanbieder en plaatsvervangende agenten als de klant tegen hen schadevergoeding claimt. Dit omvat niet claims voor schade door de klant als gevolg van letsel aan leven, ledematen, gezondheid of essentiële contractuele verplichtingen die noodzakelijkerwijs moeten worden vervuld om het contractuele doel te bereiken. Dit geldt ook niet voor schadeclaims na grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door de aanbieder of zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent.

Taal, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Het contract wordt in het Duits opgesteld. De verdere uitvoering van de contractuele relatie vindt plaats in het Duits. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Voor consumenten geldt dit alleen voor zover dit geen beperking vormt van de wettelijke bepalingen van het land waarin de klant zijn woon- of gewone verblijfplaats heeft. De bevoegde rechtbank voor geschillen met klanten die geen consument zijn, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke bijzondere fondsen, is de zetel van de aanbieder.

AVG (Privacy)

In verband met het aangaan, afsluiten, verwerken en terugdraaien van een koopcontract op basis van deze voorwaarden verzamelt, bewaart en verwerkt de aanbieder gegevens. Dit vindt plaats in het kader van de wettelijke bepalingen. De aanbieder geeft geen persoonsgegevens van de klant door aan derden, tenzij hij hier wettelijk toe verplicht is of de klant vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Als een derde partij wordt gebruikt voor diensten in verband met de verwerking, worden de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming nageleefd. De gegevens die de klant tijdens de bestelling meedeelt, worden alleen verwerkt om contact te leggen in het kader van de contractafwikkeling en alleen voor het doel waarvoor de klant de gegevens ter beschikking heeft gesteld. De gegevens worden alleen doorgegeven aan de rederij die verantwoordelijk is voor het leveren van de goederen zoals vereist. De betalingsgegevens worden doorgegeven aan de kredietinstelling die met de betaling is belast. Indien de aanbieder bewaartermijnen heeft van commerciële of fiscale aard, kan de opslag van sommige gegevens tot tien jaar duren. Tijdens het bezoek aan de internetwinkel van de aanbieder worden geanonimiseerde gegevens gelogd, die geen conclusies over persoonlijke gegevens toelaten en ook niet bedoeld zijn, met name IP-adres, datum, tijd, browsertype, besturingssysteem en bezochte pagina's. . Op verzoek van de klant worden de persoonsgegevens verwijderd, gecorrigeerd of geblokkeerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Een gratis informatie over alle persoonlijke gegevens van de klant is mogelijk. Voor vragen en verzoeken tot verwijdering, correctie of blokkering van persoonlijke gegevens, evenals verzameling, verwerking en gebruik, kan de klant contact opnemen met het volgende adres:
greenco GmbH, Jakob Kasprowiak, Marc Schlömann Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth, onlineshop(at)matchamagic.de

Splitsbaarheidsclausule

De ondoelmatigheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft geen invloed op de werking van de overige bepalingen.